Заборгованість та зобов’язання у річній фінансовій та бюджетній звітності

73
Бюджетна установа передплатила тижневик «Головбух:БЮДЖЕТ». Витрати на передплату вона визнала витратами майбутніх періодів. А також у неї на кінець року обліковується списана, прострочена заборгованіть тощо. Усі ці об’єкти обліку вона має розкласти за відповідними чарунками у звітності. До того ж — з урахуванням стандартів.

Інформацію про дебіторську та кредиторську заборгованість, а також про зобов’язання бюджетні установи відображають у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (далі — форма 7), наведеній у додатку 10 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.2012 № 44 (далі — Порядок 44).

Формуючи відомості про зобов’язання, слід враховувати вимоги Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку у державному секторі 128 «Зобов’язання», затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.2010 № 1629 (далі — НП(с)БОДС 128).

Тонкощі заповнення окремих граф форми 7 розглянемо далі.

Графа 5 форми 7

У графі 5 форми 7 відображають суму дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки (абз. 13 п. 3.6 Порядку № 44).

Як дебіторську заборгованість у відповідному рядку графи 5 слід відобразити витрати, які є витратами майбутніх періодів, зокрема:

  • сплачені авансом орендні платежі;
  • передплату на газети, журнали, періодичні та довідкові видання.

Нагадаємо, що витрати майбутніх періодів включають до складу фактичних витрат поточного звітного періоду в частині, визначеній умовами договорів. Тому у графі «Фактичні за звітний період (рік)» усіх форм бюджетної звітності за 2015 рік ці витрати не наводять. А позаяк в обліку установи виникає різниця між фактичними та касовими видатками, оплата видатків наперед є дебіторською заборгованістю за бюджетними коштами.

Графа 6 форми 7

У графі 6 форми 7 уточнюють інформацію про прострочену дебіторську заборгованість на кінець звітного періоду (року), що входить до загальної суми дебіторської заборгованості.

Дебіторську заборгованість можна визнати простроченою лише на 30-й день після:

  • закінчення терміну обов’язкового платежу згідно з укладеними договорами;
  • виписування рахунку на оплату, якщо дата платежу не визначена (п. 1.2 Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.04.2015 № 372; далі — Порядок № 372).

Також у графі 6 слід вказати суми простроченої дебіторської заборгованості:

  • отриманої від установ, що були ліквідовані та приєднані до неї протягом звітного року, у т. ч. підпорядкованість яких змінено згідно із законодавством (пп. 1.6 та 1.8 Порядку № 44);
  • за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими законом про держбюджет або рішенням про місцевий бюджет на звітний рік не затверджувались.

Графа 7 форми 7

У графі 7 форми 7 обов’язково наводять суму дебіторської заборгованості, яка була списана протягом звітного періоду.

Трапляється, що інформацію про дебіторську заборгованість, списану протягом звітного періоду, наводять лише у відповідних графах рядка 61 «071 «Списана дебіторська заборгованість» у Розшифровці позабалансових рахунків до Балансу (керуючись пунктом 3.1 Порядку № 44). А от у графі 7 інформацію про цю заборгованість забувають вказати, що суперечить пункту 3.6 Порядку № 44.

Слід врахувати, що сума списаної дебіторської заборгованості, що її наводять у графі 7, впливає на результат фінансової діяльності установи за звітний рік. Ця сума має відповідати сумі, наведеній у рядках:

  • 041 «у тому числі дебіторська» Звіту про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м; додаток 2 до Порядку № 44; далі — форма № 9д, № 9м) за загальним фондом;
  • 601 «у тому числі дебіторська» форми № 9д, № 9м за спеціальним фондом.

Разом з тим буває, що до графи 7 включають суми списаної дебіторської заборгованості, що не належить до виконання кошторису. Скажімо, списані суми невідшкодованих збитків у частині, що підлягала перерахуванню до бюджету, наведені у Довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (додаток 18 до Порядку № 44; далі — Довідка 18). Однак інформацію про суму такої списаної дебіторської заборгованості не можна відображати у графі 7 форми 7.

Графа 9 форми 7

У графі 9 форми 7 відображають суму кредиторської заборгованості, що виникла на звітну дату при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за бюджетними зобов’язаннями, взятими на облік органами Казначейства у поточному та минулих звітних роках.

Водночас доходи майбутніх періодів як один із видів кредиторської заборгованості (п. 2 розд. ІІ НП(с)БОДС 128), також відображають у формі  7. Зокрема, у рядку 010 «Доходи» вказують загальною сумою кредиторську заборгованість, що утворилась як надходження оплати за надану послугу в сумі більшій, ніж була нарахована. Тобто за послугу, що її не надавали.

Насамкінець варто простежити, аби сума кредиторської заборгованості, наведена у графі 9 форми 7, відповідала даним рядка 445 «Доходи майбутніх періодів» Пасиву Балансу (форма 1; додаток 1 до Порядку № 44). Адже суму доходів майбутніх періодів підсумковими оборотами на результат виконання кошторису за звітний рік не списують.

Графа 13 форми 7

У графі 13 форми 7 відображають суми бюджетних фінансових зобов’язань, які зареєстровані в органі Казначейства та залишились не оплаченими на кінець звітного періоду.

А от якщо до графи 13 включити кредиторську заборгованість за бюджетними зобов’язаннями, не зареєстрованими в органі Казначейства, це буде порушенням пункту 3.6 Порядку № 44. Адже таку кредиторську заборгованість відображають у рядку 120 Довідки 18.

Не можна вносити до графи 13 і кредиторської заборгованості, зобов’язання за якою взяті без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням установлених законодавством повноважень. Адже у разі виникнення кредиторської заборгованості за такими зобов’язаннями її відображають у рядку 130 Довідки 18 (п. 4.6 Порядку № 44).

Як визначає частина четверта статті 48 БК, такі зобов’язання не вважаються бюджетними зобов’язаннями (крім витрат, що здійснюються відповідно до частини шостої статті 48 БК) і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства.

Якщо ж на кінець звітного 2015 року установа має на обліку кредиторську заборгованість, що склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними, вона відображає інформацію про таку кредиторську заборгованість у Довідці про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними (додаток 34 до Порядку № 44).

Відповідальність

Насамкінець нагадаємо: якщо при складанні форм фінансової та бюджетної звітності не були дотримані вимоги Порядку № 44, органи Казначейства застосовують до установи як учасника бюджетного процесу заходи впливу за порушення бюджетного законодавства. А саме за порушення встановлених вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів (п. 33 ч. 1 ст. 116 БК).Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналу «Держзакупівлі» просто зараз

Живе спілкування з редакцією


Розсилка© Цифрове видавництво MCFR, 2016. Усі права захищено
Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

0 44 586 56 06
0 800 212 012 (callback)


  • Ми в соцмережах