Організація і порядок проведення інвентаризації в бюджетних установах

29
Щороку, готуючись до складання річної фінансової звітності, бюджетні установи мають проінвентаризувати свої активи і зобов’яння. Тож у таку гарячу пору не зайво пригадати порядок проведення інвентаризації.

Як і минулого року, цьогоріч і порядок проведення інвентаризації в бюджетній установі, і вимоги до документального оформлення її результатів визначає Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879 (далі — Положення № 879).

Саме на порядку інвентаризації ми і зупинимося далі детальніше.

Та перед цим наголосимо: перед складанням річної фінзвітності проведення інвентаризації активів та зобов’язань в бюджетній установі є обов’язковим. Таку вказівку містить пункт 12 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ 28.02.2000 № 419 (далі — Порядок № 419). А його норм, як відомо, мають дотримуватися всі юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із  законодавством.

Варто нагадати, що установа обов’язково має проводити інвентаризацію в інших випадках, зокрема, у разі:

 •  передачі майна в оренду;
 •  зміни матеріально    відповідальних     осіб     (на     день приймання-передачі справ);
 •  встановлення фактів   крадіжок   або   зловживань,   зіпсуття цінностей, а також за приписом судово-слідчих органів;
 • пожежі, стихійного лиха або техногенної аварії;
 •  ліквідації.

Що за чим робити, або Власне порядок проведення інвентаризації

Аби дотримати вимог Положення № 879 до організація і порядку проведення інвентаризації, усі дії установи варто поділита на окремі етапи.

Етап 1. Створення інвентаризаційної комісії

1. Керівник установи видає розпорядчий документ про створення інвентаризаційної комісії та робочих інвентаризаційний комісій (за наявності великого обсягу робіт проведення інвентаризації)

Етап 2. Підготовка до проведення інвентаризації

1. Перед початком інвентаризації слід:

–   завершити обробку всіх документів щодо руху активів;

–   сформувати останні на момент інвентаризації реєстри прибуткових та видаткових документів (або звіти про рух активів);

–   визначити залишки активів на дату інвентаризації;

–   перевірити справність ваговимірювальних приладів.

2. Активи слід згрупувати, розсортувати та розкласти у місцях їх зберігання за назвами, сортами, розмірами у порядку, зручному для підрахунку.

3. Матеріально відповідальні особи мають надати розписки про те, що до початку інвентаризації всі прибуткові та видаткові документи на активи здані в бухгалтерію, усі цінності, які надійшли під їх відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані

Етап 3. Перевірка фактичної наявності активів та зобов’язань

1. Інвентаризаційна комісія шляхом обов’язкового підрахунку, зважування, обміру встановлює наявність:

 • основних засобів;
 • нематеріальних активів;
 • незавершених капітальних інвестицій;
 • запасів;
 • біологічних активів;
 • готівки, грошових коштів та їх еквівалентів, бланків документів суворої звітності;
 • дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • витрат і доходів майбутніх періодів, забезпечень та резервів.

2. Відомості, отримані під час проведення інвентаризації усіх цінностей установи, заносять до інвентаризаційних описів та актів інвентаризації.

3. Активи, які не належать бюджетній установі, але перебувають у її розпорядженні, також заносять до інвентаризаційних описів, проте з розподілом на орендовані, прийняті на відповідальне зберігання, комісію, переробку тощо.

Етап 4. Перевірка та оформлення результатів інвентаризації

1. Правильно оформлені й підписані всіма членами комісії інвентаризаційні описи (акти інвентаризації) здають до бухгалтерської служби для перевірки, виявлення і відображення в обліку результатів інвентаризації.

2. Бухгалтерська служба складає звіряльні відомості, у яких відображає виявлені розбіжності між даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів (актів інвентаризації).

3. Висновки щодо виявлених розбіжностей між фактичною наявністю активів і зобов’язань і даними бухгалтерського обліку, які наводять в звіряльних відомостях, інвентаризаційна комісія відображає у протоколі. Протягом 5 днів після завершення інвентаризації протокол інвентаризаційної комісії затверджує керівник установи.

4. Результати інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії відображають у бухгалтерському обліку  та фінансовій звітності того звітного періоду, у якому закінчена інвентаризація.

Періодичність проведення інвентаризації

Пункт 10 розділу І Положення № 879 визначає таку вимогу стосовно періодичності проведення інвентаризації: перед складанням річної фінансової звітності до дати балансу в період  трьох місяців.

Вона стосується необоротних активів, запасів, поточних біологічних активів, дебіторської та кредиторської заборгованості, витрат і доходів майбутніх періодів.

Однак для інших активів установи Положення № 879 запроваджує спеціальні строки. Зокрема:

 • два місяці до дати балансу — для незавершених капітальних інвестицій, незавершеного виробництва, напівфабрикатів, фінансових інвестицій, грошових коштів, коштів цільового фінансування, зобов’язань у частині невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • до тимчасового вибуття — для об’єктів основних засобів, зокрема автомобілів, морських і річкових суден, які вирушать у тривалі рейси, інших матеріальних цінностей, які на дату інвентаризації перебуватимуть поза установою.


Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналу «Держзакупівлі» просто зараз

Живе спілкування з редакцією


Розсилка© Цифрове видавництво MCFR, 2016. Усі права захищено
Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

0 44 586 56 06
0 800 212 012 (callback)


 • Ми в соцмережах