Державний фінансовий контроль в установі: якими правами наділені ревізори

884
Наразі функції державного фінансового контролю покладено на Держаудитслужбу. Тож тепер працівники саме цієї служби мають повне право навідуватися в установу, аби проконтролювати її діяльність та, що найголовніше — використання нею державних коштів і майна. Якими правами наділяє законодавство ревізорів, що саме вони можуть вимагати від установи, а коли їхні дії є перевищенням повноважень, спробуємо з’ясувати разом.

Державний фінансовий контроль — це передбачені державою заходи для упередження, виявлення та припинення фінансових правопорушень та забезпечення законності, фінансової дисципліни та ефективності формування і витрачання коштів, у т. ч. бюджетних, та інших активів, та встановлення міри відповідальності у разі порушення бюджетного законодавства.

Як саме проводиться в Україні державний фінансовий контроль, визначає Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-XII (далі — Закон № 2939). Тож передусім норми саме цього Закону є основними нормами, яких мають дотримати посадові особи Держаудитслужби під час проведення в бюджетній установі заходів державного фінансового контролю.

Формами державного фінансового  контролю є:

  • державний фінансовий аудит;
  • перевірки державних закупівель;
  • інспектування тобто ревізій;
  • моніторинг закупівель.

Проведення ревізій та перевірок в установі, окрім Закону № 2939, регламентується і Порядком проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затвердженим постановою КМУ від 20.04.2006 № 550. Так, документа, який би регулював інспектування саме органами Держадитслужби дотепер не затверджено, тому наразі її працівники у своїй діяльності керуються нормами, що регулювали діяльність органу-попередника.

Цим документом визначено, що інспектування проводиться органом державного фінансового контролю у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності. Така перевірка повинна забезпечувати виявлення фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб тощо.

Аби бюджетні установи впевненіше почували себе під час візиту ревізорів, пропонуємо далі ознайомитися з їхніми правами та обов’язками. Це допоможе зрозуміти, як вести себе в тій чи тій ситуації, коли в установі проводитиметься державно фінансовий контроль.

Та спочатку акцентуємо увагу на тих підставах, за яких посадові особи органу державного фінансового контролю вправі приступити до проведення ревізії.

Підстави для проведення ревізії

Підстави для проведення ревізії визначає частина чотирнадцята статті 11 Закону № 2939. Тож посадові особи органу державного фінансового контролю вправі приступити до проведення ревізії за наявності таких підстав для їх проведення:

  • є направлення на ревізію, в якому зазначена дата, назва органу, мета, вид, підстави, дата її початку та дата закінчення ревізії, посади, звання та прізвища посадових осіб органу державного фінансового контролю, які проводитимуть ревізію;
  • копії рішення суду на дозвіл про проведення позапланової ревізії, якщо має місце позапланова ревізія.

Ці документи мають бути надані посадовим особам бюджетної установи, до якої навідалися ревізори, під розписку.

Якщо ж ці документи установа не отримала, вона має право не допускати посадових осіб органу державного фінансового контролю до проведення ревізії.

(!) Зважте, що перевіряльник має обов’язково зареєструватися у журналі перевірок.

Права посадових осіб органу державного фінансового контролю

Тепер перейдемо до основних прав, якими за законодавством наділені посадові особи, які провадять в установі державний фінансовий контроль.

1. Орган державного фінансового контролю має право вимагати від керівників підконтрольних установ проведення інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків.

Зазвичай, коли приходять перевіряльники в установу, в перший день вони проводять інвентаризацію основних фондів, запасів, розрахунків установи.

Навіщо, спитаєте ви?

Під час ініційованої ними інвентаризації доволі часто виявляються лишки і нестачі. Як наслідок, після проведення інвентаризації ревізори роблять висновок, що інвентаризації проводилися в установі неякісно. З цього висновку і випливає подальше притягнення до відповідальності посадових осіб установи.

Тож наразі, коли в установах триває, так би мовити інвентаризаційний період, слід поставитися до нього дуже відповідально.

Бо практика нині засвідчує зворотнє: інвентаризації проводяться в установах формально. Це підтверджують пояснення, які надають матеріально відповідальні особи окремих установ, коли під час ініційованої ревізорами інвентаризації виявляється, що при передачі від однієї матеріально відповідальні особи до іншої матеріальних цінностей ніхто взагалі не перераховував, чи всі матеріальні цінності належно передані.

Або ж буває й так, що в установі роками не оприбутковуються якісь основні засоби. Ця практика поширена в сільських радах, які витрачають на утримання та ремонт таких пам’ятників кошти, а на облік їх поставити забувають. Тобто цим, говорячи мовою ревізорів, вони здійснюють нецільове використання бюджетних коштів, за яке потім понесуть відповідальність.

2. Наступне право органу державно фінансового контролю — одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб бюджетних установ, у яких проводиться ревізія, письмові пояснення з питань, які виникають під час заходів державного фінансового контролю.

То чи потрібно надавати пояснення ревізорам?

Звісно, все залежить від конкретної ситуації. Адже працівник перш ніж давати таке пояснення ознайомлюється під підпис зі своїм правом не давати проти себе ніяких свідчень. Водночас іноді, пояснивши детально всю ситуацію, він може довести, що порушень не здійснював. І з огляду на його докази,  ревізори не трактуватимуть цю ситуацію як порушення.

3. Під час проведення ревізії перевіряльники мають право вилучати в установ та організацій копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про порушення.

Так, установа, у якій проводять ревізію зобов’язана надати на запит ревізорів документи. Але тут є важливе зауваження. Ревізори можуть вилучати тільки копії документів і тільки ті, які свідчать про порушення. Лише на підставі рішення суду до закінчення ревізії можна вилучати оригінали первинних фінансово-господарських документів (при цьому складається опис та в установі залишають копії таких документів).

4. Тепер перейдемо до права органу державного фінансового контролю проводити зустрічні звірки. У такий спосіб перевіряльники шукають документальне та фактичне підтвердження (непідтвердження) виду, обсягу і якості операцій та розрахунків.

Саме під час зустрічних звірок ревізори знаходять порушення. Адже часто бухгалтер думає, що те, відобразить він в обліку якийсь документ чи ні, так і  залишиться невідомим для інших. І що коли прийдуть в установу ревізори вони бачитимуть тільки ті документи, що є у бухгалтера. Однак завдяки зустрічній звірці ревізори завжди мають можливість перевірити у контрагента правильність розрахунків в установі.

Прикладом бюджетного правопорушення, яке виявляють ревізори під час зустрічної звірки, може слугувати оплата установою комунальних послуг наперед. Коли у бюджетної установи наприкінці бюджетного року, скажімо через теплу зиму, залишилися невикористані кошти на комунальні послуги. І вона звертається до надавача таких послуг з проханням, аби той виставив більший рахунок і вона отримала змогу оплатити за комунальні послуги наперед. Проте під час зустрічної звірки ревізори легко знаходять такі випадки (навіть коли вони були не цього року, а кілька років тому), і виявляється, що насправді комунальні послуги не були спожиті установою. Отже, бюджетна установа вчинила бюджетне правопорушення.

Тож аби бухгалтер почувався впевнено, він має приділяти основну увагу веденню первинних документів, які в майбутньому можуть бути підтверджені або не підтверджені документами постачальниками, а також контролювати стан розрахунків за кожним укладеним договором. Пам’ятайте, що дані бухгалтерського обліку бюджетної установи та контрагента завжди мають бути узгоджені.

5. Варто згадати і про право ревізорів пред’являти керівникам та іншим особам установ, діяльність яких підлягає перевірці, обов’язкові до виконання вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства. Наприклад, коли після закінчення ревізії ревізори надсилають свою вимоги, установа має їх виконати або відшкодувати.

Таке відшкодування підтверджують через надання листа разом із відповідними документами. Це можуть бути платіжні доручення, прибуткові касові ордери, акти виконаних робіт, платіжні відомості. Якщо об’єктом контролю не було усунуте порушення, виявлене попередніми ревізіями, то посадови особи контролюючого органу беруть письмові пояснення. Адже зазвичай першим пунктом програми ревізії є обов’язкова перевірка усунення порушень, виявлених попередніми ревізіями. Якщо будуть встановлені факти безпідставного невиконання вимог ревізорів, на керівника об’єкта контролю ревізори складають протокол про адміністративне правопорушення згідно зі статтею 1642 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невжиття заходів з відшкодування з винних осіб збитків від нестач, розтрат, крадіжок, і безгосподарності.

6. Насамкінець варто згадати про право органу державного фінансового контролю накладати на керівників та інших службових осіб бюджетної установи адміністративне стягнення, а також звертатись до суду в інтересах держави, якщо підконтрольною установою не забезпечено виконання вимог.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналу «Держзакупівлі» просто зараз

Живе спілкування з редакцією


Розсилка© Цифрове видавництво MCFR, 2016. Усі права захищено
Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

0 44 586 56 06
0 800 212 012 (callback)


  • Ми в соцмережах