Cтраховий стаж для нарахування лікарняних: як визначити та підтвердити

254
Працівник після хвороби надав до установи листок непрацездатності для оплати днів тимчасової непрацездатності. Аби оплатити дні хвороби, бухгалтер насамперед має визначити страховий стаж. Тож далі і поговоримо, як це зробити.

Перш ніж поговорити про розрахунок стажу для лікарняного у 2016 році, маємо зрозуміти, що має на увазі законодавець під поняттям «страховий стаж».

Оскільки для урегулювання нарахування та виплат матеріального забезпечення за страховими випадками призначений Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі — Закон про соцстрахування), до нього і звернемося у пошуку значення поняття «страховий стаж».

Страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Які періоди включають до страхового стажу

Окрім зазначеного, до страхового стажу включають також період:

 • відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів. На відміну від цього правила, до страхового стажу включають також період отримання пенсії по інвалідності.

Зазначені періоди включають до страхового стажу як періоди, у яких сплачено страхові внески на основі розміру мінімального страхового внеску.

Як залежить розмір лікарняних від страхового стажу

Тривалість страхового стажу істотно впливає на розмір виплати за листком непрацездатності. Лікарняні застрахованим особам, як визначено статтею 24 Закону про соцстрахування, виплачують в таких розмірах від середньої зарплати:

 • 50% — за страхового стажу до трьох років;
 • 60% — за страхового стажу від трьох до п’яти років;
 • 70% — за страхового стажу від п’яти до восьми років;
 • 100% — за страхового стажу понад вісім років.

Залежно від страхового стажу в розмірах, встановлених статтею 24 Закону про соцстрахування, оплачують і перші п’ять днів тимчасової непрацездатності коштом установи. Такі умови їх оплати установлені пунктом 5 Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця, затверджений постановою КМУ від 26.06.2015 № 440 (далі — Порядок № 440).

Документальне підтвердження страхового стажу

Страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Держреєстр). З огляду на те, що с запрацював із 01.01.2011, за періоди до його запровадження страховий стаж обчислюють у порядку і на умовах, передбачених чинним на той час законодавством.

Розрахунок страхового стажу, як наполягає в своїх роз’ясненнях ФСС з ТВП, доречно робити на підставі даних із Держреєстру, наданих застрахованою особою у вигляді довідки про страховий стаж для лікарняного. 2016 року, як і раніше, такі довідки видає Пенсійного фонду України (ПФУ).

Індивідуальні відомості про застраховану особу з Держреєстру надають застрахованій особі на паперових носіях за формою згідно з додатком 1 (далі — форма ОК-5) або додатком 2 (далі — форма ОК-7) до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою правління ПФУ від 18.06.2014 № 10-1.

(!) Для того щоб обчислити страховий стаж обов’язково слід використовувати довідки ПФУ за формою ОК-5 або ОК-7 та трудову книжку.

Нагадаємо:

 • форма ОК-5 призначена для відображення даних про суму заробітку для нарахування пенсії та позначок про кількість днів страхового стажу за місяцями і сплату страхових внесків на загальнодержавне обов’язкове пенсійне страхування;
 • форма ОК-7 призначена для відображення даних про суму заробітку, з якої сплачено ЄСВ, та позначок про кількість днів страхового стажу за місяцями і сплату ЄСВ.

Індивідуальні відомості за формою ОК-5 (або ОК-7) в електронному вигляді можна отримати на порталі ПФУ (portal.pfu.gov.ua). Але перед цим потрібно один раз (!) звернутися до відповідного управління ПФУ (за місцем проживання) та отримати код доступу на портал. При зверненні потрібно мати паспорт та довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове соціальне страхування чи пенсійне посвідчення.

Урахування до страхового стажу періодів трудових відносин

Обчислення страхового стажу для листка непрацездатності можна умовно поділити на три періоди, в яких діяли різні законодавчі норми.

Перший — період до 28.02.2001

Дата 28.02.2001 виокремлена як дата набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2011 № 2240-III (далі — Закон № 2240).

Річ у тім, що до 28.02.2001 до страхового стажу для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності зараховували:

 • загальний трудовий стаж, який визначали за даними трудової книжки. При цьому керувалися Правилами обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, затвердженими постановою КМУ від 19.10.1998 № 1658;
 • відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку; час служби у Збройних силах, Прикордонних військах, СБУ, внутрішніх військах, військах цивільної оборони та інших військових формуваннях, а також в органах МВС;
 • навчання в професійно-технічному закладі освіти.

Варто зазначити — період навчання в вишах ніколи на входив (як і не входить нині) до страхового стажу.

Другий — період з 28.02.2001 до 01.01.2011

Із лютого 2001 року відповідно до статті 7 Закону № 2240 (в редакції, що діяла до 01.01.2011) до страхового стажу зараховували періоди, за які сплачено страхові внески. При цьому суму внесків не конкретизовано.

Тобто діяло таке правило: якщо застрахована особа відпрацювала повний місяць і за неї сплачено будь-яку суму страхових внесків, цей місяць повністю зараховували до страхового стажу.

До страхового стажу, навіть без сплати страхових внесків, зараховували період:

 • тимчасової втрати працездатності,
 • перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • одержання виплат по безробіттю.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, служба в силових структурах до стажу не входять.

Для визначення страхового стажу у цей період підтвердними документами слугували:

 • трудова книжка;
 • документ, що підтверджує сплату страхових внесків:
 • довідки;
 • витяги з наказів;
 • особові рахунки працівників;
 • відомості про виплату заробітної плати, сплату страхових внесків до ФСС з ТВП.

Наразі для визначення страхового стажу у зазначений період найзручніше користуватись довідками ПФУ за формою ОК-5.

Третій — період з 01.01.2011 дотепер

Із 1 січня 2011 року набула чинності нова редакція статті 7 Закону № 2240 щодо обчислення страхового стажу працівників для оплати листків непрацездатності.

Із зазначеної дати страховий стаж визначають в місяцях. Слід зважити на те, що з цього моменту в дію введено нове правило, яке обчислення страхового стажу прив’язує до сплати ЄСВ.

А саме, місяць зараховують до страхового стажу повністю, якщо ЄСВ у цьому місяці сплачено в розмірі, не менше мінімального страхового внеску.

До страхового стажу також включають період:

 • відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • отримання допомоги по безробіттю.

Зазначені періоди включають до страхового стажу як періоди, у яких сплачено страхові внески з урахуванням розміру мінімального страхового внеску.

Зміни в законодавстві, що відбулися 2015 року, зберегли ці норми для обчислення страхового стажу (навіть попри те, що за волею законотворців Закон № 2240 канув в Лету). Утім, до перелічених норм додали ще одну: для працівників, у яких за останні 12 календарних місяців страховий стаж менше шести місяців, діють обмеження в сумі оплати листків непрацездатності. Тож нині ми маємо зважати і на цю норму.

Страховийстаж, якщо ЄСВ менше мінімального: практичні рішення

Доволі частими є випадки, коли до страхового стажу застрахованої особи потрапляє не повний місяць, а його певна частка.

Це відбувається тоді, коли сума страхових внесків, сплачених за відповідний місяць, менша, ніж мінімальний страховий внесок. Аби визначити період, який зараховується до страхового стажу, знаходять співвідношення фактично сплаченої суми ЄСВ до мінімального розміру страхового внеску.

Розглянемо далі, як визначити страховий стаж застрахованих осіб у окремих ситуаціях.

Чи включається до страхового стажу для призначення лікарняних відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за період із січня 2011 року?

Це запитання виникає тому, що з січня 2011 року (за чинною на той час редакцією Закону № 2240), відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не входила до страхового стажу.

Цю ситуацію було вирішено в грудні 2013 року — до Закону № 2240 внесли відповідні зміни. Відтоді всім жінкам, які перебували у такій відпустці з січня 2011 року до 14.12.2013, цей період зараховується до страхового стажу.

Наразі ж відповідно до частини першої статті 21 Закону про соцстрахування період, зокрема, відпустки для догляду за дитиною до років досягнення нею трирічного віку, включають до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески на основі розміру мінімального страхового внеску.

Після 04.07.2015 працівнику, який звільняється з роботи 15 числа будь-якого місяця, нарахували заробітну плату та розрахункові у сумі 3500 грн. ЄСВ за цей місяць сплачено в розмірі більшому, ніж мінімальний страховий внесок. Як зарахувати до страхового стажу цей місяць?

Якщо працівник пропрацював менше місяця, але ЄСВ сплачено у розмірі, не менше мінімальної суми страхового внеску, то цей період роботи можна зарахувати до страхового стажу як повний місяць.

Відповідні роз’яснення надані листом ФСС з ТВП від 05.06.2015 № 5.2-32-946.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналу «Держзакупівлі» просто зараз

Живе спілкування з редакцією


Розсилка© Цифрове видавництво MCFR, 2016. Усі права захищено
Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

0 44 586 56 06
0 800 212 012 (callback)


 • Ми в соцмережах